Tất cả sản phẩm

mozaWeb- Chương trình học 3D tự học, khám phá tại nhà.

Mã sản phẩm: SKUmozawe Lược xem: 280

782,000


Đăng ký MozaWeb PREMIUM cho phép bạn sử dụng hơn 1200 cảnh 3D, hàng nghìn video giáo dục, hàng nghìn hình ảnh và các bài tập tương tác, v.v. và sử dụng các công cụ và trò chơi của chúng tôi một cách thoải mái để tạo các bài tập thực hành sau khi đào sâu về mặt lý thuyết.

Đăng ký một tài khoản miễn phí với một trình duyệt web. Bạn cũng có thể đăng nhập trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của mình. Bạn có muốn có quyền truy cập không giới hạn? Kiểm tra tất cả các tùy chọn đăng ký MozaWeb PREMIUM cung cấp cho bạn!

Đăng ký MozaWeb PREMIUM cho phép bạn sử dụng hơn 1200 cảnh 3D, hàng nghìn video giáo dục, hàng nghìn hình ảnh và các bài tập tương tác, v.v. và sử dụng các công cụ và trò chơi của chúng tôi một cách thoải mái để tạo các bài tập thực hành sau khi đào sâu về mặt lý thuyết.

 

Đăng ký một khoản miễn phí với một trình duyệt web. Bạn cũng có thể đăng nhập trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của mình. Bạn có muốn có quyền truy cập không giới hạn? Kiểm tra tất cả các tùy chọn đăng ký MozaWeb PREMIUM cung cấp cho bạn!