Cảm nhận của giáo viên, phụ huynh và học sinh khi dùng mozaBook

2019-10-05 23:33:55

Chỉ khi tự mình trải nghiệm Mozabook, thầy cô mới có thể cảm nhận hết được những gì mà nó mang lại. Hãy cùng lắng nghe cảm nhận của giáo viên, phụ huynh và của chính học sinh sau khi dạy và học bằng Mozabook nhé!