Góc trải nghiệm thực tế - Lớp học ứng dụng mozaBook

2019-10-14 15:42:21

Để hình dung được phần mềm soạn bài giảng 3D - mozaBook được ứng dụng trong lớp học như thế nào và các học sinh hứng thú ra sao mời quý vị cùng xem video sau