Nội dung thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo viên

2023-08-11 16:41:09

Ngày 07/8/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3972/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của VnDoc.com để hiểu rõ những nội dung thanh tram kiểm tra năm học mới.

 

Thanh tra, kiểm tra giáo viên trong năm học mới gồm những nội dung nào?

Quyết định này hướng dẫn việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, tại cơ sở giáo dục, nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm:

- Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của nhà giáo, nền nếp tổ chức, dạy học.

- Hoạt động của bộ phận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ/học sinh; công tác tư vấn tâm lý học đường và hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ, chính khóa.

- Hoạt động của tổ/khối/nhóm chuyên môn.

- Việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, thư viện trong cơ sở giáo dục.

- Công tác tài chính, tài sản và các khoản thu ngoài ngân sách.

- Công tác kế toán, văn thư, hành chính, y tế trường học.

- Việc thực hiện công khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện thanh tra, kiểm tra các nội dung:

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện).

- Trách nhiệm quản lý của người đứng đầu cơ sở giáo dục thuộc trách nhiệm quản lý của sở Giáo dục.

- Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên theo quy định trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

- Việc thực hiện các chương trình, dự án, gói thầu thuộc trách nhiệm quản lý của sở Giáo dục.

- Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; trong đó chú trọng việc bảo đảm và sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.

- Việc tổ chức tuyển sinh đầu cấp; việc chuyển trường, chuyển lớp; ôn tập, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Việc dạy thêm, học thêm; thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; dạy học ngoại ngữ, tin học; hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa...

- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Nội dung thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo viên. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm nhiều tài liệu tại mục Dành cho giáo viên của VnDoc.com nhé.

theo vndoc.com