Bộ GDĐT: Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở

2022-07-05 08:40:12

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023.