TUNGVIET SMART EDUCATION- Công ty cung cấp giải pháp Edtech hàng đầu Việt Nam

Làm sao để đăng nhập vào tài khoản mozaWeb của mình?

Mở bảng đăng nhập (1) trên tiêu đề trang và nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn đã nhập khi tạo tài khoản. Thay vì địa chỉ email của bạn (2), bạn có thể sử dụng tên hiệu để đăng nhập. Đây là cách bạn có thể nhập tên hiệu.

Nếu bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào 'Quên mật khẩu?'. Chúng tôi sẽ gửi mật khẩu của bạn đến địa chỉ email bạn đã sử dụng để tạo tài khoản của mình.