TUNGVIET SMART EDUCATION- Công ty cung cấp giải pháp Edtech hàng đầu Việt Nam

Điểm danh học sinh khuôn mặt-Đo thân nhiệt

Điểm danh học sinh khuôn mặt-Đo thân nhiệt