Bài giảng mẫu trên bảng xanh thông minh

2020-03-25 11:50:49

Hiện nay, bảng xanh thông minh đang trở thành một giải pháp hữu hiệu và nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, thầy cô giáo, cũng như cha mẹ học sinh. Để mọi người cùng hiểu hơn về việc sử dụng bảng xanh thông minh trong dạy học, mời quý vị và thầy cô theo dõi các video bài giảng mẫu trên bảng xanh thông minh để hiểu hơn về sản phẩm.

Bài giảng mẫu môn Vật lý trên bảng xanh thông minh

Bài giảng mẫu môn Mỹ Thuật trên bảng xanh thông minh