Đưa giáo dục trên môi trường số thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày

2022-05-11 16:33:39

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành giáo dục đào tạo thành phố giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.


TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa giáo dục trên môi trường số thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày

Theo đó, UBND TP đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đưa việc dạy học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà trường, giáo viên, học sinh.

80% người học và giáo viên có đủ điều kiện tham gia có hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến. Mỗi nhà trường có ít nhất 1 phòng học tương tác thông minh, phòng thí nghiệm thực hành hiện đại.

Về môi trường giáo dục trực tuyến, phấn đấu đến năm 2025 hình thành một nền tảng tổ chức, quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến là sản phẩm trong nước trên 80% người học sử dụng. Hình thành kho học liệu, nền tảng quản lý và chia sẻ học liệu trực tuyến cho 100% nội dung chương trình GDPT, đáp ứng nhu cầu truy cập mọi lúc, mọi nơi của người học và có thể cung cấp, mở rộng các nội dung phát triển kỹ năng, năng lực người học.

Xây dựng, hoàn thiện thư viện số dùng chung toàn ngành, tưng cấp học; Hình thành một nền tảng khảo sát trực tuyến đáp ứng 80% nhu cầu khảo sát; Hình thành một nền tảng dạy học trực tuyến phục vụ các hoạt động học tập suốt đời của người dân thành phố.

Hơn 50% các trường TC, CĐ, ĐH trực thuộc cung cấp chương trình đào tạo (có cấp bằng) theo hình thức từ xa, trực tuyến.

Về quy mô hoạt động giáo dục trực tuyến, UBND TP nêu rõ đến năm 2025 tối thiểu trung bình 25% nội dung chương trình GDPT bậc tiểu học được triển khai dưới hình thức trực tuyến. Con số này ở bậc trung học là 35%. Tỷ trọng lớp học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục TC, CĐ, ĐH trực thuộc đạt trung bình 20%. Ít nhất 50% người học văn bằng hai tại các đơn vị trực thuộc theo học hình thức trực tuyến.

Đối với dịch vụ hỗ trợ người học, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến tối thiểu trên 50%. Tỷ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đạt trung bình 80%. Hoàn thiện, đưa vào sử dụng bản đồ GIS kết hợp hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

Đối với quản trị nhà trường, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường trên dữ liệu dùng chung và công nghệ số; 100% hồ sơ công việc được giao dịch và giải quyết trên môi trường số.

Đến năm 2030, UBND TPHCM đặt mục tiêu đưa tất cả thành tố của hệ thống giáo dục vào môi trường số.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND TP đề ra 6 giải pháp, nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học; Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và cơ sở dữ liệu ngành…

Yến Hoa

theo giaoduc.edu.vn