Sách giáo khoa 3D cho học sinh Việt Nam

2024-07-09 19:56:56

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cũng như tăng tính hấp dẫn trong trải nghiệm học tập của học sinh, mới đây, hệ thống sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 tại Việt Nam đã được số hóa bằng công nghệ 3D tại kho học liệu số 3D do TungViet Smart Education cung cấp. Theo Theo VTC1 đưa tin

Theo Theo VTC1 đưa tin