Sự sáng tạo meta chuẩn bị cho sinh viên tương lai như thế nào

2023-11-16 17:25:19

Chúng ta phải phát triển các định nghĩa về tính sáng tạo của mình lên các cấp độ cao hơn để luôn phù hợp, bao gồm cả việc sử dụng thành công AI trong và ngoài lớp học

Gần 40% giáo viên dự kiến sẽ sử dụng AI trong lớp học vào cuối năm học 2023-2024. Việc sử dụng AI ở trường này sẽ tác động đến cách học sinh học và sử dụng khả năng sáng tạo của mình như một sự đổi mới, điều này sẽ ngày càng cần thiết trong tương lai khi các kỹ năng tư duy bậc cao thậm chí còn trở thành tiêu chuẩn. Sẽ có những ảnh hưởng lâu dài nếu phương pháp dạy học sáng tạo không được điều chỉnh, nhưng nếu các nhà giáo dục nắm bắt AI một cách có tâm thì sẽ có những lợi ích lâu dài.

Theo kinh nghiệm quan sát các nhà giáo dục và học sinh, tôi bắt đầu thấy cần có nhiều giây phút suy ngẫm hơn. Không gian giáo dục và các ngành công nghiệp khác đang phát triển nhanh chóng nhờ AI, nhưng con người, đặc biệt là sinh viên trẻ, vẫn chưa có khả năng thích ứng với tốc độ tương tự. Để đáp lại, các nhà giáo dục cần dành nhiều thời gian hơn và tranh thủ sự trợ giúp của các công cụ để bắt đầu gieo mầm sáng tạo có chánh niệm liên quan đến AI, đây sẽ là một kỹ năng quan trọng khi trẻ nhỏ trở thành lực lượng lao động trong tương lai.

Trong tương lai, sáng tạo Meta—các quy trình giúp chúng ta tham gia đầy đủ vào những phần khó nhất của sự sáng tạo—và thậm chí cả tư duy bậc cao hơn phải được mọi nhà giáo dục lưu tâm khi xây dựng một môi trường thuận lợi cho cả tính sáng tạo và việc sử dụng AI.

Mối quan hệ giữa AI và sự sáng tạo

Khi hầu hết mọi người nghĩ về sự sáng tạo, họ liên hệ nó với khả năng lý tưởng và thể hiện những ý tưởng độc đáo. Tuy nhiên, thời đại AI mà chúng ta đang sống gợi ý rằng chúng ta nên thay đổi định nghĩa này vì AI có thể được đào tạo về nhiều thông tin hơn và đã chứng tỏ được khả năng tạo ra các kết nối sáng tạo mạnh mẽ hơn con người. Chúng ta phải phát triển các định nghĩa về tính sáng tạo của mình lên những cấp độ cao hơn để luôn phù hợp, bao gồm cả việc sử dụng thành công AI trong và ngoài lớp học.

Một trong những phần thách thức nhất của sự sáng tạo là chống lại cảm giác muốn bỏ cuộc khi gặp thất bại hoặc bị chỉ trích về ý tưởng của mình, điều mà học sinh thường gặp phải ở trường khi làm việc trong các dự án nhóm hoặc nhận điểm. Có thể nói, thất bại và những lời chỉ trích có thể khiến học sinh từ bỏ ý tưởng của riêng mình và phụ thuộc quá nhiều vào AI để làm bộ não của mình. Nếu điều này được thực hiện thường xuyên trong thời gian đi học, học sinh có thể sẽ tiếp tục thói quen này trong công việc tương lai hoặc các lĩnh vực khác của cuộc sống. Để tránh sự phụ thuộc này vào AI và công nghệ khác, học sinh cần có thói quen tự nhận thức và phản xạ mạnh mẽ hơn để tham gia vào toàn bộ sự phức tạp của sự sáng tạo.

Sáng tạo Meta là gì?

Duy trì tính phù hợp về mặt sáng tạo đòi hỏi sự tự nhận thức, khả năng thích ứng trong suy nghĩ và kiểm soát xung động trong quá trình sáng tạo. Phải đưa ra những thói quen mới giúp con người tham gia đầy đủ vào những phần thử thách nhất của sự sáng tạo. Một ví dụ về thói quen như vậy là hơi thở chánh niệm khi học sinh gặp khó khăn khi thực hiện một dự án sáng tạo. Thói quen này sẽ giúp học sinh bình tĩnh và tập trung lại vào nhiệm vụ đang làm mà không mất quá nhiều tiến bộ.

Các thói quen như thế này được coi là chức năng siêu nhận thức, có thể đóng vai trò là giải pháp cho học sinh và giáo viên đang cố gắng duy trì tính sáng tạo và tham gia vào lớp học bằng AI.

Làm thế nào để thúc đẩy sự sáng tạo meta

Các công cụ phản ánh – các công cụ hoặc kỹ thuật giáo dục khuyến khích học sinh và nhà giáo dục suy ngẫm về trải nghiệm và kết quả học tập của họ – là một cách tuyệt vời để các nhà giáo dục thúc đẩy khả năng sáng tạo Meta ở học sinh của họ. Những công cụ này được thiết kế để nhắc nhở và hỗ trợ các kỹ năng bậc cao hơn như tư duy phê phán, tự nhận thức và cải tiến liên tục, những kỹ năng này rất quan trọng đối với giáo dục và cuộc sống ngoài lớp học.

Ngoài ra, các công cụ phản ánh có thể giúp các nhà giáo dục thích ứng với thế giới đang thay đổi nhanh chóng ngày nay, đồng thời thúc đẩy sự chú ý, kết nối và động lực nội tại mạnh mẽ hơn trong học sinh của họ. Bằng cách sử dụng những công cụ này, các nhà giáo dục đang thực hiện một bước nhằm xóa bỏ định kiến rằng trường học cản trở khả năng sáng tạo bằng những quy tắc và thói quen nghiêm ngặt của họ.

Xã hội Mỹ được xây dựng trên nền tảng của sự đổi mới – tư duy đó là thứ bắt đầu và vận hành các doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm mới và liên tục đặt ra các tiêu chuẩn xuất sắc mới trên toàn thế giới. Nhưng sự đổi mới này đến từ đâu? Sự tương phản giữa sự hạn chế tính sáng tạo trong hệ thống giáo dục truyền thống và nền văn hóa độc lập, thách thức của xã hội thông thường có thể tạo ra tư duy đổi mới này, hiện chuyển thành các kỹ năng bậc cao và sáng tạo Meta. Ngoài ra, khả năng tạo ra thứ gì đó từ con số không giờ đây là nền tảng của sự sáng tạo và thậm chí tư duy bậc cao cũng cần thiết để vượt trội trong việc này.

Trong khi nhiều người tin rằng trường học là một trong nhiều yếu tố làm giảm khả năng sáng tạo cơ bản, tôi nghĩ trường học đưa ra những ràng buộc có thể thực sự xây dựng khả năng sáng tạo Meta của học sinh về lâu dài. Sau nhiều năm học tập có cấu trúc, học sinh đang khao khát sự tự do mà trước đây họ chưa từng có. Và tất cả khả năng sáng tạo và chánh niệm mà các em đã dành 12 năm xây dựng đã sẵn sàng được giải phóng khi các em bước vào xã hội bên ngoài trường học. Sự háo hức thể hiện những kỹ năng độc đáo của họ sẽ giúp họ có tác động tích cực trong bất kỳ lĩnh vực nào họ chọn tham gia.

AI và các công nghệ khác đã thay đổi cách con người suy nghĩ và sống. Đặc biệt, đối với không gian giáo dục, giáo viên phải tạo ra một môi trường học tập nơi học sinh có thể đạt đến cấp độ sáng tạo mới cho phép cộng tác với AI và đòi hỏi các kỹ năng tư duy bậc cao hơn nữa để phát triển. Đây là điều sẽ chuẩn bị cho học sinh trong suốt quãng đời còn lại của họ.

Mặc dù ban đầu có thể là một sự điều chỉnh, nhưng việc triển khai sáng tạo Meta và tham gia vào những phần thách thức nhất của quá trình sáng tạo sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho các nhà giáo dục và học sinh khi kỷ nguyên AI tiếp tục phát triển.

Top of Form

theo eschoolnews