Thi tốt nghiệp THPT 2023: Cấm mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

2023-03-29 15:43:35

Ngày 28/3, Bộ GD&ĐT công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là cấm thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình dù có hay không có chức năng nghe, truyền tín hiệu vào phòng thi.

 

Kỳ thi năm nay, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 9/5. Điều này có nghĩa là các quy định kể trên sẽ được áp dụng cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27-29/6 tới.

Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo, Hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó; các vật dụng này phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của công an và phải được bảo quản tại địa điểm an toàn trong suốt thời gian của mỗi buổi làm việc.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Cấm mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi ảnh 1

Ngày 28/3, Bộ GD&ĐT công bố quy chế thi sửa đổi, bổ sung

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ/ngày, có công an bảo vệ.

Sau khi chấm thi xong tất cả các môn, Chủ tịch Hội đồng thi duyệt kết quả thi, báo cáo và nộp toàn bộ dữ liệu về Bộ GD&ĐT để lưu trữ và đối chiếu. Dữ liệu kết quả thi phải lưu vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong và lập biên bản niêm phong dưới sự chứng kiến của công an; 1 đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ và 1 đĩa giao cho Bộ GD&ĐT.

Quy chế cũng quy định về chấm phúc khảo bài thi tự luận, mỗi bài thi do 2 cán bộ chấm thi phúc khảo và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Khi tiến hành các công việc liên quan phúc khảo, phải có ít nhất hai thành viên của Ban phúc khảo bài thi tự luận trở lên.

So với bản dự thảo công bố trước đó, Quy chế sửa đổi đã bỏ nội dung thí sinh không được rời khu vực thi sau khi hết hai phần ba thời gian làm bài tự luận.