Tất cả sản phẩm

Phần mềm quản lý trường học-mozaLog

Mã sản phẩm: SKUScho Lược xem: 1082

Liên hệ

Sổ hoá trường học, MozaLog, được phát triển bởi Mozaik Education, là một hệ thống thông tin giáo dục. Các nội dung phát sinh trong trường học trước ghi lại dựa trên giấy trở nên dư thừa bằng cách  sử dụng MozaLog.