Tất cả sản phẩm

Phần mềm phòng thí nghiệm LabCamera

Mã sản phẩm: SKULab Lược xem: 4325

Liên hệ

LabCamera là phần mềm ghi dữ liệu, khám phá và khoa học tự nhiên dựa trên webcam cho phép sinh viên và giáo viên thực hiện các quan sát và đo lường khoa học bằng cách sử dụng máy tính. Nó có thể được sử dụng cả trong lớp học và ở nhà để giúp làm bài tập về nhà. Nó đưa khoa học và tự nhiên vào một góc nhìn mới, làm cho các nghiên cứu khoa học tự nhiên trở nên thú vị và hấp dẫn và cung cấp một công cụ truyền cảm hứng cho học sinh suy nghĩ sáng tạo.