Tất cả sản phẩm

Phần mềm xây dựng hình học phẳng

Mã sản phẩm: SKUhh Lược xem: 2497

Liên hệ

Một loạt các bài tập hình học có thể được giải quyết dễ dàng, chính xác và nhanh chóng với sự trợ giúp của phần mềm xây dựng hình học Euclide. Trong quá trình xây dựng hình học kỹ thuật số, các yếu tố là điện thoại di động, trong khi các mối quan hệ không đổi. Đây là giới hạn của cấu trúc hình học dễ tìm và minh họa.

 

 

 

Basic or complex

The program is based on the six basic Euclidian construction steps. The exercises can be solved by a series of these actions. In addition to the basic steps, several commonly used complex actions are at hand. (eg. perpendicular bisector, constructing tangents from the basic objects). The program is capable of carrying out all basic geometric transformations (reflection against an axis, or midpoint, translation, rotation, projection, inversion).